มีผลการวิจัยพบว่า ที่ทดสอบในคนสหรัฐอเมริกาและยุโรปกว่า 4,000 คนพบว่า อิริทริทอล (Erythritol) ตัวก่อให้เกิด อะไร?

👉มีผลการวิจัยพบว่า ที่ทดสอบในคนสหรัฐอเมริกาและยุโรปกว่า 4,000 คนพบว่า

📍 ผู้ที่มีระดับสารแทนความหวานอิริทรินอล (Erythritol) ที่ใช้ใส่ในอาหารเพื่อให้ความหวานแก่ผลิตภัณฑ์อาหารแคลอรี่ต่ำและอาหารเพื่อสุขภาพคีโต
👉มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และมีอัตราการเสียชีวิตสูง

📍อิริทริทอล (Erythritol) ตัวก่อให้เกิด

💛 ของ เราใช้ ซูคราโลส (sucralose) หลังกล่อง ระบุชัดเจน